کارآفرینی

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم ×××××××××موجیم که آسودگی ما عدم ماست

تعریف کارافرینی

تعریف عام کارآفرینی : ایجاد کسب و کار جدید یا راه اندازی کسب و کار جدید که میتواند سازمان و شرکت و یا موسسه باشد

تعریف خاص کارآفرینی : عبارت است از فرآیند تشخیص - ارزیابی و بهره برداری از فرصتها به منظور حداکثر سازی از ارزش های بوجود امده

+ نوشته شده در  شنبه دوم مرداد ۱۳۸۹ساعت 11:0  توسط امیر تواندشتی  |